Contact Us
Add:NO.2777 Gangxingyi Road Comprehensive Bonded Zone , High-Tech Development Zone, Jinan
TEL: 0531-82379666
FAX:0531-82379666-336
URL:http://www.sdweiji.com/
E-mail: info@sdweiji.com